Podari del dohodnine športu

Na povezavi https://www.olympic.si/podarim je razvita je spletna aplikacija, preko katere lahko zavezanci namenijo do 1 % dohodnine za financiranje športnih društev, ki imajo status društva v javnem interesu.

Športna zveza teži k povezovanju in sodelovanju športnih klubov in društev in v ta namen organizirati čim več dogodkov oz. jim pomagati pri organizaciji in izvedbi njihovih dogodkov v okviru svojih zmožnosti. Prav tako si želimo v čim večji meri sodelovati pri razvoju in popularizaciji šolskih in otroških vadb, pa tudi ostalih rekreativnih vadb za vse starostne kategorije.

Za uspešno prihodnje delovanje, tako kakovostno kot množično, se vedno znova trudimo zbrati sredstva, za kar se obračamo tudi na vas. Vaša donacija bi pripomogla k ohranjanju in razvoju Športne zveze in vseh pojavnih oblik športa, ki jih zastopa.

https://www.olympic.si/podarim