Odbojka ima na Bledu in v bližnji okolici za seboj že več ko 50 letno zgodovino. Z organizirano vadbo smo začeli v 70-tih letih prejšnjega stoletja, z uradnimi državnimi tekmovanji pa v letu 1970. Na osnovi dobro organiziranega dela je klub hitro napredoval in dosegal številne uspehe tako pri moških kot pri ženskah še v prejšnji državi SFRJ in tudi v sedanji Sloveniji. V zadnjem obdobju Odbojkarski klub Bled deluje predvsem na področju selekcij deklet. S sezono 2021/22 začenjamo nov razvojni cikel, katerega cilj je revitalizacija kluba, nova organiziranost, kadrovska ojačitev oziroma pomladitev za še boljšo strokovnost dela za ponovni dvig množičnosti tako pri dekletih kot po dolgih letih tudi pri fantih.

 

P