TWD partizan podbrezje logo

Podbrezje 171,
4202 Naklo
jernej.jeglic@siol.net
041 644 422

Telesna kultura in šport sta v Podbrezjah že pred 2. svetovno vojno  imeli množico pristašev, saj so Sokolsko društvo ustanovili že januarja leta 1931. Kmalu po vojni, aprila leta 1948, je nekaj zavzetih pristašev športa ustanovilo društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo, oz. TVD Partizan Podbrezje.

Zaradi tradicije in splošnega trenda takratnih športnih panog sta se najprej razvili talna telovadba, oz. proste vaje in orodna telovadba. V kasnejših letih so člani društva tekmovali še v naslednjih disciplinah: atletika (teki, skok v daljavo, skok v višino, met žoge), smučarski skoki in teki, veleslalom, nogomet, kegljanje, balinanje, tenis, namizni tenis in judo. Nekaj članov pa je preseglo društveni okvir, zato so v novih okoljih samostojno oz. z ekipami postali republiški, državni, balkanski in evropski prvaki.

Ne samo tekmovalni šport, tudi množične rekreacijske prireditve so zbliževale Podbrežane. Več kot desetletje se je več kot 100 Podbrežanov zbiralo v Planici, na Pokljuki, v Gozd Martuljku, na Zelenici,… na »Podbreških belih dnevih« in tekmovalo v veleslalomu, smučarskih tekih, skokih in kombinaciji.

Vsa leta so se posamezni člani dodatno izobraževali, tako da je društvo vedno razpolagalo s svojim strokovnim, trenerskim kadrom.

V statutu so napisani naslednji nameni in naloge društva:

 • izvajanje športne dejavnosti v smislu športa za vse,
 • izvajanje in organiziranje športne rekreacije,
 • organiziranje športnih prireditev,
 • vzgoja in izobraževanje športnih kadrov,
 • organiziranje in prirejanje športnih posvetovanj, srečanj in seminarjev,
 • sodelovanje z organizacijami in institucijami na področju športa, športne rekreacije in športnega izobraževanja in športnih prireditev,
 • zbiranje in publiciranje strokovne literature za člane društva.

Glavna nepridobitna dejavnost društva je izvajanje in organiziranje športne rekreacije za (današnjih) 131 članov.

Društvo pridobiva materialna in finančna sredstva za izvajanje dejavnosti tudi s pridobitno gospodarsko dejavnostjo, ki je povezana z nameni in nalogami društva in se opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje. Pridobitno dejavnost opravljamo neposredno pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Društvo pa lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi tudi drugim osebam na temelju zakupne, najemne ali sorodne pogodbe.

Vsa leta so društvo vodili Podbrežani, ki so s prostovoljnim delom in organizacijskimi sposobnostmi pripomogli k temu, da se je društvo razvijalo in ohranjalo svoj osnovni namen: uvajanje raznovrstnih oblik športne rekreacije in telesne vzgoje zaradi varovanja zdravja, delovnih sposobnosti in oblikovanje celovite osebnosti.

Predsedniki, od ustanovitve do danes:

 • HUMAR DUŠAN (4): 1948, 1949, 1950, 1952
 • GROS FRANCI (1): 1951
 • ŠPAROVEC POLDE (2): 1953, 1954
 • VIDIC LUDVIK (2): 1955, 1956
 • TONKLI STANKO (10): 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969
 • DRINOVEC IVAN (13): 1962, 1963, 1964, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
 • ŠALEJ MIROSLAV (6): 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
 • MILENA VRHOVNIK (1): 2000
 • EVGEN ERŽEN (2): 2001, 2002
 • JANKO PAVLIN (4): 2003, 2004, 2005, 2006
 • PAVEL DEBELJAK (4): 2007, 2008, 2009, 2010
 • BLAŽ FISTER (4): 2011, 2012, 2013, 2014
 • JEGLIČ JERNEJ (23): 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

 

P