O nas

Športna zveza Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje je bila ustanovljena leta 1962. Ustanovile so jo športne organizacije s področja bivše občine Radovljica z namenom zastopanja njihovih interesov na področju športa. Kot ena izmed redkih v Sloveniji je Športna zveza obdržala področje delovanja tudi po razdružitvi Občine Radovljica na štiri nove (poleg Radovljice še Bled, Bohinj in pred tremi leti še Gorje). V naši organizaciji trenutno združujemo 53 društev in klubov. O razvitosti in kvaliteti športa na našem področju pa priča tudi večje število kategoriziranih športnikov po kriterijih OKS.

 

Trenutne dejavnosti Športne zveze:

 • Izvajanje rekreativnih tekmovanj (medobčinska liga v malem nogometu),
 • Izvajanje rekreativne splošne vadbe, pod vodstvom Klemena Dolenca,
 • Podpora vrtcem, osnovnim šolam in srednjim šolam pri izvedbi tekmovanj in izvajanju športnih interesnih dejavnostih (tečaji rolanja, drsanja, plavanja, smučanja, razne vadbe, ki potekajo v šolah),
 • Izvajanje poletne vadbe Gibajmo za zdravje pod vodstvom Klemena Dolenca,
 • Organizacija in izvedba teka Radol’ška 10ka (v letu 2022 bo jubilejna), ki poteka v sklopu projekta ˝Gorenjska moj planet˝,
 • Sodelovanje  pri organizaciji in izvedbi dogodka ˝Slovenska bakla na poti v Tokio˝,
 • Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi kolesarskega izleta ob dnevu brez avtomobila,
 • Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dogodka ob dnevu športa 23.9.
 • Kandidiranje na športnih razpisih, tudi v imenu drugih naših društev in klubov;
 • Izdajanje mnenj, ki so v pomoč pri kandidiranju občinam, klubom oz. društvom za kandidiranje na razpisih,
 • Izdajanje mnenj občinam o LPŠ,
 • Vodenje administracije in računovodstva ter razna dela po naročilu za Smučarski klub Radovljica in Odbojkarski klub Bled (vodenja računovodstva je na voljo tudi drugim našim članom),
 • Našim članom nudimo brezplačno uporabo sejne sobe, obveščanje o dogodkih in objavljanje razpisov preko naše spletne strani, obveščanje o aktualnih temah preko elektronskih sporočil…

Športna zveza teži k povezovanju in sodelovanju športnih klubov in društev in v ta namen organizirati čem več dogodkov oz. jim pomagati pri organizaciji in izvedbi njihovih dogodkov v okviru svojih zmožnosti. Prav tako si želimo v čim večji meri sodelovati pri razvoju in popularizaciji šolskih in otroških vadb, pa tudi ostalih rekreativnih vadb za vse starostne kategorije.

Naša vizija je s svojim strokovnim delom skrbeti za skladen razvoj vseh pojavnih oblik športa. Z izvajanjem programov športa želimo prispevati k nadaljnjemu uspešnemu razvoju in prodoru le tega, tako na lokalni kot tudi na širši ravni.

Zgodovina

Uspehi športnikov s področja ŠZ Radovljica

uspehi

Zametki športa na področju ŠZ Radovljica do 1918

Šport na področju ŠZ Radovljica med obema vojnama

Šport na področju ŠZ Radovljica 1945 - 1962

Športne organizacije, ki so članice Športne zveze s podano pristopno izjavo:

AIKIDO društvo Radovljica
AK ALC Lesce
Atletski klub Radovljica
Balinarski klub Lesce
DOS Gorenjske
Društvo Center Veriga
Društvo EJGA
Fun rafting kajak kanu klub
GIBALNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ARTES
HDD Bled
HK mlade kategorije Bled
K.P.Š.D. Vuk Karadžić
KLUB KARATE AKADEMIJA RADOVLJICA
Klub radovljiških študentov
KMN Utrip
Kolesarski klub Bled
Kolesarski klub Gorje
Košarkarski klub NBB
Košarkarski klub Radovljica
Kreaktiv društvo
KŠZA Stonoge – ŠD Vrbnje Gorica
Lisjaki Naklo
MŠD Posavec
NK Smola
Nogometni klub Lesce
Odbojkarski klub Bled
Planinsko društvo Radovljica
Plavalni klub Radovljica
Rokometni klub Radovljica
Smučarski klub Bled
Smučarski klub Radovljica
Strelsko društvo Radovljica
Šahovsko društvo GORENJKA
Šahovsko društvo Radovljica
ŠD A. Gašperin Stara Fužina
ŠD Bled 92
ŠD Brezje
ŠD Devet
ŠD Dvorska vas
ŠD Gorje
ŠD Kamna Gorica
ŠD Lancovo
ŠD Ljubno
ŠD Mošnje
ŠD Podnart
ŠD Ribno
ŠD Teniška Šola
ŠD Zasip
ŠRD Zvezde Gorje
TAEKWON-DO KLUB BEGUNJE NA GORENSKEM
Taekwon-do klub Radovljica
Teniški klub Radovljica
TSK Bled
TVD Partizan Begunje
TVD Partizan Podbrezje
TVD Partizan Žirovnica
Zveza DU Radovljica

P