Kontakt

Športni park Radovljica

Perger Jože
+386 041 735 957

Drsališče in nogometno igrišče z umetno travo je treba vnaprej rezervirati, če želite imeti določen termin. Za plačilo rezervacije se prav tako dogovorite z g. Pergerjem.

Seznam športnih objektov

KS Begunje

 • Športne površine podružnična OŠ Begunje
 • Trim Krpin
 • Športne površine hotel Lambergh
 • Športne površine Dvorska vas
 • Športne površine Zapuže

KS Brezje

 • Športne površine Črnivec
 • Športne površine Brezje

KS Kamna Gorica

 • Športne površine Kamna Gorica
 • Smučišče Kamna Gorica

KS Kropa

 • Kopališče Kropa
 • Športne površine Stara Kropa
 • Športne površine Stočje

KS Lancovo

 • Športne površine Dom Lancovo
 • Športne površine Lancovo

KS Lesce

 • Športne površine OŠ F. S. Finžgarja
 • Športno igrišče pri OŠ F. S. Finžgarja
 • Nogometni center Lesce
 • Center Veriga
 • Pokrito balinišče
 • Športne površine kamp Šobec
 • Hipodrom Lesce
 • Alpski letalski center
 • Golf igrišče Bled

KS Ljubno

 • Športne površine Dom Ljubno
 • Športne površine Ljubno
 • Športne površine Posavec

KS Mošnje

 • Strelišče Mošnje

KS Podnart

 • Športne površine podružnična OŠ Ovsiše
 • Športne površine Dom kulture

KS Radovljica

 • Športni park Radovljica – novi del
 • Športni park Radovljica – stari del
 • Športni park Radovljica – poslovni objekt
 • Dvorana TVD Partizan
 • Trim steza na Obli Gorici
 • Kopališče Radovljica
 • Atletska steza
 • Športne površine OŠ A. T. Linharta
 • Športne površine EGSŠ Radovljica
 • Športne površine SGTŠ Radovljica
 • Športne površine OŠ Antona Janše
 • Dom upokojencev
 • Bowling center
 • Športne površine Šport hotel Manca
 • Poslovni objekt nekdanji IBM
 • Tekaške proge
 • Športni park Vrbnje

KS Srednja Dobrava

 • Športne površine  OŠ Staneta Žagarja Lipnica
 • Atletski park pri OŠ Staneta Žagarja Lipnica
 • Športne površine za domom KS Srednja Dobrava

Trim Krpin

Trim Krpin

Kopališče Radovljica

Atletski park OŠ A. T. Linharta

Športni park Radovljica - novi del

Alpski letalski center Lesce

Pump track Lesce

Nogometni center Lesce

Športni park Radovljica

Trim steza Obla Gorica

Trim steza obla gorica
P