Medalje na največjih tekmovanjih

Oglejte si nosilce medalj z največjih tekmovanj, športnikov občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje, torej s področja, ki ga pokriva Športna zveza Radovljica.

Medalje na največjih tekmovanjih športnikov s področja ŠZ Radovljica

Uspehi športnikov s področja Športne zveze Radovljica

Zgodovina športa

Zametki športa na področju ŠZ Radovljica do 1918

Šport na področju ŠZ Radovljica med obema vojnama

Šport na področju ŠZ Radovljica med 1945-1962

P